"Zwienenberg, uw vakman voor bedrijf en particulier."

Een prettig leefklimaat in het leslokaal

Aan scholen worden steeds hogere eisen gesteld m.b.t. een goed binnenmilieu en met name het CO2 gehalte hierin. CO2 ontstaat door verbranding. In een leslokaal staan geen kachels of open vuur meer opgesteld dus alle CO2 ontstaat door de aanwezige personen. Ademen is namelijk ook verbranding. In de gesloten ruimte vol mensen vormt zich dus een verhoogd CO2 gehalte t.o.v. buiten. Door het toevoeren van verse buitenlucht ontstaat er een balans.

Naast te openen ramen dient er ook een luchtstroom aanwezig te zijn: ventilatie ontstaat alleen door drukverschillen. Goede luchtbeheersing is dus essentieel, temeer omdat er geen energieterugwinning plaats vind bij enkel natuurlijke ventilatie. Alle koude lucht van buiten moet immers weer volledig worden opgewarmd.

Luchtbehandeling middels mechanische ventilatie, een expertise van Zwienenberg Installatietechniek, geeft het gewenste resultaat. Met behulp van eigen berekeningen volgens door de overheid gestelde normen en geavanceerde luchtbehandelingsystemen heeft Zwienenberg Installatietechniek inmiddels de eerste projecten voor scholen in Hengelo succesvol afgerond.